บ้านสวนมะนาวโห่ถวายต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ ณ โครงการชั่งหัวมันเรียน       รองเลขาธิการพระราชวัง

เรื่อง       ขอน้อมเกล้าถวายต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่

                ด้วยข้าพเจ้า นายศิริ นางสมปอง เจริญช่าง และครอบครัว มีความประสงค์จะถวายต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีสรรพคุณทางสมุนไพรมากมาย เพื่อไว้เป็นสิริมงคล ที่เรือนรับรองที่ประทับ ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  ต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ ต้นใหญ่จำนวน ๙ ต้น และ ต้นกล้า จำนวน ๑๐๐ ต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้าชมและศึกษาดูงานภายในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ลุงศิริ และป้าสมปอง เจริญช่าง ได้นำต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ไปถวาย ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่า จะนำต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ต้นใหญ่ไปปลูก                                                                                                                  ณ หน้าที่ประทับ และบางส่วนนำไปปลูก ณ วังไกลกังวล


Visitors: 134,556