สวนมะนาวโห่ลุงศิริ สิริสมปอง บางนกแขวก สมุทรสงคราม

สวนมะนาวโห่ลุงศิริ สิริสมปอง บางนกแขวก สมุทรสงคราม

     จำหน่ายผลมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบเกษตรอินทรีย์
ต้นพันธุ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ และสินค้าแปรรูปจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ ตรา สิริสมปอง เปิดบริการต้อนรับนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

034-730788 หรือ 080-5665124

Line : Manowho

Facebook : http://www.facebook.com/manowho

 

Visitors: 134,553