การศึกษาดูงาน

     
กรณีนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะ ทางสวนมะนาวโห่ลุงศิริสามารถ

จัดการบรรยายและกิจกรรม workshop ให้กับผู้ที่สนใจเข้าชมได้ ดังนี้


1. การบรรยาย ซึ่งมีหัวข้อในการบรรยายดังต่อไปนี้
    - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมะม่วงหาวมะนาวโห่
    - ประวัติความเป็นมาของสวนมะนาวโห่ลุงศิริ
    - การทำธุรกิจเกษตรในยุคปัจจุบัน
    - การใช้สื่อสังคมออนไลน์กับการทำเกษตร
 
2. กิจกรรมในสวน และ กิจกรรม Workshop
    - การทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่สมูทตี้
    - การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติของมะม่วงหาวมะนาวโห่
    - การทำเมนูขนมจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

 
                              
 
 
Visitors: 134,557