จากบ้านสวนมะนาวโห่ สู่ สวนมะนาวโห่ลุงศิริ จนกระทั่งเป็นแบรนด์ สิริสมปอง

โดย: แอดมินบ้านสวน [IP: 125.27.188.xxx]
เมื่อ: 2015-05-03 12:53:51
ในระยะแรกของการเปิดสวนมะม่วงหาวมะนาวโห่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ทางสวนของเราไม่ได้ให้ความสำคัญ

ต่อการตั้งชื่อสถานที่มากเท่าที่ควร จึงใช้ชื่อสถานที่แบบง่ายๆ ว่า บ้านสวนมะนาวโห่ ณ บางนกแขวก และหลังจากที่ได้รับความสนใจจากสื่อต่างๆ เรื่อยมา จนทำให้บ้านสวนมะนาวโห่ ณ บางนกแขวก เริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น และเช่นกันจึงมีผู้สนใจที่จะทำธุรกิจสวนมะม่วงหาวมะนาวโห่เพิ่มมากขึ้น นี่จึงทำให้ทางสวนของเราเล็งเห็นถึงความสำคัญ

ของการตั้งชื่อสถานที่เพื่อบ่งบอกความเป็นต้นตำรับของสวนมะม่วงหาวมะนาวโห่ของเรา ซึ่งคนโดยส่วนมากจะเคยได้ยินและรู้จักสวนมะม่วงหาวมะนาวโห่ซึ่งเป็นของคุณลุงศิริ และจากจุดนี้เอง เราจึงปรับเปลี่ยนชื่อ สถานที่ มาเป็น

สวนมะนาวโห่ลุงศิริ เพื่อตอกย้ำความเป็นต้นตำรับ

สำหรับแบรนด์ “สิริสมปอง” ในทุกๆครั้ง ที่มีรายการโทรทัศน์หรือสื่อเข้ามาข่าวและรายการ ลุงศิริ ก็จะมาคู่กับป้าสมปองซึ่งเป็นภรรยาอยู่เสมอ จากจุดนี้เองทางบ้านสวนจึงได้หยิบชื่อ ของคุณลุงศิริและคุณป้าสมปอง มาบวกเข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นชื่อแบรนด์ ซึ่งจากการบวกตัวเลขออกมานั้น ก็ออกมาเป็นเลขมงคลเสียด้วย แต่หากสังเกตที่ ศ. ซึ่งเป็นตัวสะกดของชื่อลุงศิรินั้น จะปรับให้เป็น ส. ครับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 131,214