การเกษตร ของบ้านสวนมะนาวโห่

โดย: บ้านสวนมะนาวโห่ [IP: 202.28.78.xxx]
เมื่อ: 2014-01-08 13:39:47
บ้านสวนมะนาวโห่ @ บางนกแขวก ทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษ โดยการปลูกนั้นจะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีและการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตโดยเน้นให้ผลผลิตออกตามฤดูกาลเท่านั้น เพราะหากมีการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ยาฆ่าแมลงหรือฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตเพื่อเร่งผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จะให้เกิดการสะสมของสารเคมีในร่างกายปริมาณมาก ส่งผลให้เกิดเป็นโรคร้าย และยังเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

การกำจัดแมลง ในระยะแรกจะพบหนอนจำนวนมาก มากัดกินใบ เราจึงใช้วิธีธรรมชาติ คือ การจับมดแดงไปปล่อยตามต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ เพื่อให้มดแดงกำจัดหนอนตัวปัญหา

การกำจัดวัชพืช บ้านสวนของเรา หลีกเลี่ยงการใช้สารกำจัดวัชพืช เราจึงกำจัดวัชพืชด้วยมือ โดยการดายหญ้า

การใส่ปุ๋ย ปุ๋ยที่บ้านสวนเลือกใช้ คือ ปุ๋ยขี้หมูที่ผ่านกรรมวิธีหมักแก๊สชีวภาพแล้ว ซึ่งปุ๋ยขี้หมูนี่เองที่ช่วยกระตุ้นให้ต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ออกดอกได้ดี

การรดน้ำ ด้วยสภาพแวดล้อมที่บ้านสวนตั้งอยู่ คือ ที่ราบลุ่มแม่น้ำ เราจึงใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ในการรดน้ำต้นไม้ นี่จึงอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้นไม้ที่บ้านสวนงาม


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 131,214